Chi cục Hải quan Bắc Ninh 100 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đã hoạt động trở lại

Chi cục Hải quan Bắc Ninh 100 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đã hoạt động trở lại

Chi cục bố trí bàn tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đến liên hệ công tác.
Chi cục bố trí bàn tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đến liên hệ công tác.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Chi cục Hải quan Bắc Ninh cho biết, số thu trên phát sinh ở một số mặt hàng như máy móc, thiết bị, thức ăn chăn nuôi và hóa chất…

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục thực hiện không đón, tiếp khách tại trụ sở.

Đối với các tờ khai yêu cầu doanh nghiệp bổ sung chứng từ, Chi cục đã bố trí sẵn bàn tiếp nhận hồ sơ đặt tại cổng trụ sở và thực hiện khử khuẩn trước khi tiếp nhận.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Bắc Ninh có hơn 80% quân số thường trú trên địa bàn TP Hà Nội và chiếm 90% quân số Đội Nghiệp vụ.

Chính vì vậy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, cũng như hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục, đơn vị cũng quán triệt tới cán bộ, công chức thực hiện nghiêm “5K” và không di chuyển ra khỏi trụ sở trong quá trình làm việc, thậm chí cán bộ, công chức tự nguyện di chuyển về tư gia một lần/tuần.

Đối với, công chức Hải quan kiểm hóa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài thực hiện nghiêm thông điệp “5K” đã trang bị quần áo bảo hộ, kính chống giọt bắn.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Bắc Ninh, hiện 100% hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn hoạt động trở lại.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 7, số lượng tờ khai làm thủ tục qua Chi cục Hải quan Bắc Ninh giảm khoảng từ 15-20% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 (khoảng 1.000 tờ khai/ngày) do ảnh hưởng dịch Covid-19, các doanh nghiệp giảm lượng công nhân làm việc trong các nhà máy khiến khối lượng công việc giảm đáng kể.source https://haiquanonline.com.vn/chi-cuc-hai-quan-bac-ninh-100-doanh-nghiep-tren-dia-ban-quan-ly-da-hoat-dong-tro-lai-152612.html
Hải quan có trách nhiệm kiểm tra giám sát nhập khẩu xuất khẩu tiền chất

Hải quan có trách nhiệm kiểm tra giám sát nhập khẩu xuất khẩu tiền chất

Hải quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất
Việc điều chế ma túy tổng hợp từ tiền chất đang trở nên hết sức phức tạp trên thế giới và cả Việt Nam. Trong ảnh: Ma túy tổng hợp được Hải quan Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì bắt giữ tháng 4/2021. Ảnh: Ngọc Linh.

Đơn xin nhập, xuất khẩu phải thống nhất

Hồ sơ và giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được quy định tại Điều 21 của dự thảo Nghị định.

Cụ thể, các bộ quản lý chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn của mình quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, miễn trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải gửi đơn và hồ sơ xin phép đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, làm thủ tục cấp giấy phép.

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu bao gồm: văn bản cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu của nước có hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu;

Đơn xin phép nhập khẩu, xuất khẩu phải theo mẫu thống nhất của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng.

Đơn xin phép phải thể hiện các nội dung: tên, địa chỉ tổ chức nhập khẩu, xuất khẩu; mục đích nhập khẩu, xuất khẩu; tên, địa chỉ nơi sản xuất, tên gọi, số lượng, hàm lượng chất ma tuý, tiền chất, thuốc cần nhập khẩu, xuất khẩu; phương tiện và điều kiện bảo đảm an toàn vận chuyển; thời gian và tên cửa khẩu hàng nhập khẩu, xuất khẩu sẽ đi qua.

Các tài liệu nêu trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ kèm theo bản dịch tiếng Việt công chứng và tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Giấy phép phải gửi chi cục hải quan làm thủ tục

Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và hồ sơ xin phép hợp lệ, Bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu.

Giấy phép phải ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức được phép nhập khẩu, xuất khẩu; tên gọi, hàm lượng, số lượng chất ma tuý, tiền chất, thuốc; thời hạn thực hiện việc nhập khẩu, xuất khẩu; tên cửa khẩu mà hàng nhập khẩu, xuất khẩu đi qua. Trường hợp không cấp giấy phép thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu được cấp cho từng lần nhập khẩu, xuất khẩu (trừ các tiền chất công nghiệp nhóm 2 theo phân loại của Bộ Công Thương) và có giá trị trong thời hạn ghi trong giấy phép. Trường hợp hết thời hạn ghi trong giấy phép nhưng việc nhập khẩu, xuất khẩu chưa thực hiện được thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn.

Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu được gửi cho cơ quan, tổ chức xin phép nhập khẩu, xuất khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, xuất khẩu và gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Việc cấp giấy phép nếu chưa được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm gửi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tới cơ quan, tổ chức xin phép nhập khẩu, xuất khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, xuất khẩu và gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Việc cấp giấy phép đã thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng trong thời gian Bộ Công an chưa kết nối được với Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm gửi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tới Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Lực lượng Hải quan nơi có hàng nhập khẩu, xuất khẩu có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục hải quan, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hàng nhập khẩu, xuất khẩu không đúng với nội dung giấy phép, lực lượng Hải quan cửa khẩu tạm dừng các thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm thông báo ngay cho các cơ quan cấp phép và Bộ Công an để phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

Dự thảo quy định, trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, Bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông, Quốc phòng, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể quyết định thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu đã cấp, đình chỉ việc nhập khẩu, xuất khẩu, xử lý người vi phạm và hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.


source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-co-trach-nhiem-kiem-tra-giam-sat-nhap-khau-xuat-khau-tien-chat-152604.html
Hải quan TP Hồ Chí Minh Đẩy mạnh hiện đại hóa tạo bước đệm thực hiện mô hình Hải quan thông minh

Hải quan TP Hồ Chí Minh Đẩy mạnh hiện đại hóa tạo bước đệm thực hiện mô hình Hải quan thông minh

Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: T.H

Hiện đại hóa từ quản lý đến nghiệp vụ

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục triển khai trong toàn Cục các ứng dụng, giải pháp làm việc trực tuyến trên nền tảng kết nối mạng, điện toán đám mây và dữ liệu tập trung; triển khai quản lý văn bản và điều hành công việc thông qua Hệ thống HCAS, sử dụng chữ ký số trên các văn bản phát hành... nhằm tạo thuận lợi nhất và đảm bảo thông suốt hàng hóa XNK.

Vừa hoàn thành Chiến lược cải cách, phát triển hải quan giai đoạn 2016-2020, Cục Hải quan TPHCM đang tích cực tham gia cùng Tổng cục Hải quan xây dựng hải quan số, mô hình hải quan thông minh. Một trong những mục tiêu của chương trình này là hiện đại hóa công tác hải quan. Chính vì vậy, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động xây dựng, triển khai các chiến lược cải cách hiện đại hóa nhằm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị hải quan địa phương lớn nhất cả nước.

Theo đó, năm 2021, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục mở rộng triển khai 2 đề án lớn được triển khai từ năm 2020 liên quan đến tạo thuận lợi thương mại, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái và cải tiến công tác quản lý nội bộ của cục hải quan cũng như hướng tới đẩy mạnh hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống quản trị hải quan. Với 2 chương trình này, tất cả các lĩnh vực từ công tác quản lý cán bộ, công tác văn phòng tới các hoạt động nghiệp vụ đều được áp dụng công nghệ theo hướng chuyển đổi số nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng, trước bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, lưu lượng hàng hoá lưu thông giữa các nước ngày càng gia tăng; Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ;... đặt ra yêu cầu cơ quan Hải quan phải áp dụng hình thức quản lý mới tiên tiến với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại tối đa cho doanh nghiệp. Ngoài 2 chương trình cốt lõi trên, trong năm 2021, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan phục vụ hội nhập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như: Tiếp tục vận hành và triển khai hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS và các chương trình vệ tinh hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ theo phương thức quản lý hiện đại, tập trung; triển khai đầy đủ, hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành; tăng cường phương thức kiểm tra hàng hóa và hành lý bằng máy soi nhằm giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan, từng bước thực hiện kiểm tra trước khi thực hiện thủ tục hải quan; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện đào tạo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, phần mềm và tiếp nhận các trang thiết bị triển khai hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hoá chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container; triển khai chính thức hệ thống giám sát tự động đường hàng không với loại hình hàng hoá XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sẵn sàng thực hiện thí điểm

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng cho rằng, công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan của Cục Hải quan TPHCM trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại trong thời gian qua đã giúp Cục Hải quan TPHCM thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy, tạo thuận lợi thương mại, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, để xây dựng nền tảng vững chắc, tạo bước đệm hướng tới thực hiện mô hình hải quan thông minh, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị, cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hải quan. Trong đó, cần sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, nhất là Luật Hải quan theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai mô hình quản lý hải quan thông minh cũng như cải cách các thủ tục liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo chuẩn mực của Công ước Kyoto (sửa đổi), cam kết theo Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO và các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết...

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu cải cách hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tăng thu ngân sách, đồng thời phát huy hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị, đề xuất một số nội dung quan trọng. Đối với công tác quản lý kiểm tra chất lượng nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021.

Nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan Hải quan trong thời kỳ mới sẽ là công tác phòng chống vận chuyển buôn bán trái phép ma túy, vũ khí, động thực vật hoang dã, hàng cấm; phòng chống gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp… Do đó, cần trang bị đầy đủ cho cơ quan hải quan các trang thiết, máy móc hiện đại để thực thi nhiệm vụ

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang xây dựng “Đề án mô hình quản lý Hải quan thông minh”, Hải quan TPHCM đang tham gia rất tích cực với vai trò là đơn vị trủ trì nhiều quy trình nghiệp vụ quan trọng. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, Cục Hải quan TPHCM mạnh dạn đăng ký là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm khi Đề án được thông qua.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tp-ho-chi-minh-day-manh-hien-dai-hoa-tao-buoc-dem-thuc-hien-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-152575.html
Sẽ thay đổi về quản lý chuyên ngành hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử

Sẽ thay đổi về quản lý chuyên ngành hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử

Sẽ thay đổi về quản lý chuyên ngành hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử
Công chức Hải quan sân bay Vân Đồn - Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện giám sát hành lý qua hệ thống máy soi. Ảnh: Quang Hùng

Đây cũng là vấn đề được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đề xuất và đang lấy ý kiến rộng rãi tại dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó có giới hạn phạm vi điều chỉnh của đề án, cụ thể: phạm vi điều chỉnh là các giao dịch thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng có thông tin về đơn hàng được gửi trước đến Hệ thống xử lý dữ điện tử hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Tại điểm 1 mục IV tờ trình số 186/TTr-BTC ngày 13/10/2020 của Bộ Tài chính đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử, Bộ Tài chính có đề xuất về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc website thương mại điện tử bán hàng có thông tin về đơn hàng được gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, các Luật về chất lượng có liên quan và các văn bản quy định chi tiết không quy định chính sách riêng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử. Theo đó hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử dù trị giá cao hay thấp thì vẫn phải tuân thủ chính sách như đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại thông thường.

Hiện nay, tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 có quy định hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng theo trị giá miễn thuế của pháp luật về thuế (hiện theo quy định của pháp luật về thuế, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu).

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), bản chất hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử chủ yếu là hàng hóa của các cá nhân, phục vụ tiêu dùng, hàng trị giá nhỏ và chủ yếu được các hãng chuyển phát nhanh vận chuyển, làm thủ tục và giao hàng cho khách mua, theo đó để đảm bảo tương đồng với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất chính sách ưu đãi về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, riêng đối với hàng hóa xuất khẩu không quy định vì thực tế hàng hóa xuất khẩu ngoài các hàng hóa cấm xuất khẩu, thì về cơ bản hàng hóa xuất khẩu đều được miễn quản lý chuyên ngành (miễn giấy phép, miễn điều kiện xuất khẩu, miễn kiểm tra chất lượng) trừ một số hàng hóa phải kiểm soát chặt chẽ như mặt hàng khoáng sản, văn hóa...

Theo đó tại dự thảo nghị định đã quy định:

1. Ngoài các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng mặt hàng trong đơn hàng từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc dưới 5.000.000 đồng Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu đơn chiếc (trừ hàng hóa kiểm dịch, hàng hóa thuộc danh mục quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch) được miễn quản lý, kiểm tra chuyên ngành 1 đơn hàng/ngày và không quá 4 đơn hàng/tháng.

2. Các trường hợp miễn quản lý, kiểm tra chuyên ngành quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan”.

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nội dung đề xuất trên phù hợp với nội dung tại điểm 3 Điều 1 Quyết định số 431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như nội dung mà Bộ Tài chính đã đề xuất tại tờ trình số 186/TTr-BTC.

Ngoài ra, về đối tượng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan quản lý chuyên ngành, để thuận lợi trong trường hợp hàng hóa phải xin giấy phép, phải kiểm tra chuyên ngành, thì ngoài trường hợp chủ hàng là người được thực hiện các thủ tục xin giấy phép, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành, tại dự thảo bổ sung thêm trường hợp người khai hải quan là đại lý hải quan, chủ sở hữu sàn sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng (không phải chủ hàng) được thực hiện các thủ tục này tại các cơ quan quản lý chuyên ngành.source https://haiquanonline.com.vn/se-thay-doi-ve-quan-ly-chuyen-nganh-hang-hoa-giao-dich-qua-thuong-mai-dien-tu-152557.html
Hải quan số mô hình Hải quan thông minh sẽ tiếp tục kéo giảm thời gian thông quan

Hải quan số mô hình Hải quan thông minh sẽ tiếp tục kéo giảm thời gian thông quan

Việc thực hiện Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh đáp ứng yêu cầu khi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh chóng. Ảnh: T.Bình
Việc thực hiện Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh đáp ứng yêu cầu khi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh chóng. Ảnh: T.Bình

Thông quan nhanh, giảm ùn tắc

Đối với cơ quan Hải quan, công tác kiểm soát hải quan hiệu quả hơn nhờ các chức năng kiểm soát hàng hoá và/hoặc kiểm tra quá trình khai báo hàng hoá cũng như khai báo của khách xuất nhập cảnh đã được tự động hoá, quá trình lựa chọn có thể được tiến hành trên cơ sở kỹ càng và có nhiều thông tin hơn.

Thông tin tình báo do Hải quan thu thập có thể được đưa vào hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và được xem xét đến khi tiến hành quá trình lựa chọn. Khả năng phát hiện những hành vi gian lận vì vậy được tăng cường hơn trong môi trường sử dụng hệ thống tự động hoá, việc chọn lọc có thể được xử lý một cách có hệ thống, chính xác và kịp thời hơn.

Hệ thống CNTT mới sẽ hỗ trợ cho việc xác định những hàng hoá nhập khẩu khi giá trị khai báo của hàng hoá nằm ngoài các thông số được xác định trước.

Đáng chú ý, việc thông quan hàng hóa sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, quá trình thông quan hàng hoá và hành khách hiệu quả là một trong những lợi ích chính mà tự động hoá mang lại bằng cách tạo ra: năng suất cao hơn cho cả cơ quan Hải quan và các đối tác kinh doanh; sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn; giảm chi phí cho cả cơ quan Hải quan và các đối tác thương mại; thông tin kịp thời và chính xác hơn; khả năng kiểm soát tốt hơn; giảm tình trạng tắc nghẽn tại cảng và sân bay.

Mặt khác, tự động hoá thủ tục hải quan gắn liền với trao đổi thông tin điện tử như dữ liệu về hàng hoá và khai báo về hàng hoá, cho phép xử lý thông tin trước khi hàng đến và/hoặc trước khi hàng đi. Vì vậy, xử lý thông tin thường xuyên trước khi hàng hoá thực tế vào lãnh thổ hải quan hoặc sắp rời lãnh thổ hải quan cho phép cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin và tiến hành đánh giá rủi ro về hàng hoá. Với thông tin đã có sẵn, quyết định giải phóng hàng hoá có thể được chuyển đi ngay khi hàng hoá đến thông qua sử dụng phương thức điện tử.

Cùng với đó, khi hệ thống CNTT được cả cơ quan Hải quan, các cơ quan pháp luật và các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả thì tất cả các bên liên quan tới một giao dịch xuất nhập khẩu có thể chuyển dữ liệu tới một hệ thống xử lý tập trung. Cơ quan Hải quan sẽ có thể gửi dữ liệu theo yêu cầu của các đơn vị thông quan tại cửa khẩu biên giới, vì vậy, tạo ra cho ngành Hải quan cơ chế thông quan “một cửa” nhanh chóng.

Áp dụng thống nhất Luật Hải quan

Ngoài ra, thực hiện thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh còn mang lại nhiều lợi ích khác như: áp dụng thống nhất Luật Hải quan, thu thuế hiệu quả hơn, phân tích dữ liệu chính xác hơn, thống kê hải quan chính xác và kịp thời, nâng cao chất lượng dữ liệu.

Cụ thể, về áp dụng thống nhất Luật Hải quan, toàn bộ giao dịch được xử lý theo cách thức thống nhất, đảm bảo áp dụng nhất quán các qui định luật pháp trong nước và đối xử ngang bằng với tất cả các đối tác thương mại. Việc sử dụng các kỹ thuật lập mẫu mô hình kinh doanh và dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế cho phép áp dụng thống nhất hơn và đối xử công bằng trong phạm vi các quy tắc thương mại khi luật pháp thay đổi thì bản thân các quy tắc cũng thay đổi.

Đối với thu ngân sách, việc tự động hoá qui trình thu thuế góp phần đảm bảo thuế được thu và tính toán kịp thời. Các khoản nợ quá hạn hoặc nợ xấu có thể được xác định và xử lý nhanh chóng.

Thực tế, trong môi trường làm việc thủ công, việc điều hòa các khoản thuế nhận được và các khoản thuế còn nợ thường chậm và có lỗi.

Liên quan đến phân tích dữ liệu, tự động hoá các hệ thống hải quan cho phép cơ quan Hải quan truy cập ngay lập tức các thông tin cập nhật và cùng với việc ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, có thể sử dụng thông tin này một cách hữu ích. Tự động hoá hải quan còn tạo khả năng kiểm soát sau kiểm tra hiệu quả hơn ở cả cấp độ địa phương và toàn quốc.

CNTT cho phép người khai hải quan gửi đến cơ quan Hải quan dữ liệu không có lỗi một cách kịp thời. Dữ liệu được gửi và tiếp nhận theo phương thức điện tử có thể chính xác hơn do trong hệ thống nhận thông tin tự động có các chức năng kiểm tra giá trị và độ tin cậy của dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo bất kỳ phân tích dữ liệu nào được thực hiện cũng sẽ chính xác hơn.

Về thống kê hải quan, quá trình khai báo tự động diễn ra giúp cho số liệu thống kê thương mại đã có trong số liệu thống kê nhận được tại thời điểm xuất khẩu và nhập khẩu theo cách thức đã cơ cấu. Điều này rất hiệu quả về chi phí và các số liệu thống kê có được theo cách này sẽ chính xác và cập nhật hơn. Nhờ đó, các cơ quan khác thuộc Chính phủ có thể rất nhanh chóng thực hiện các biện pháp khi cần thiết.

Một lợi ích lớn hơn nữa của hệ thống CNTT là dữ liệu có độ chính xác cao hơn nhờ có các chức năng kiểm tra giá trị và độ tin cậy trong quá trình tiếp nhận dữ liệu. Do việc này được thực hiện khi hàng hoá vẫn nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan Hải quan nên có thể xử lý các sai lệch dễ dàng hơn. Các thao tác kiểm tra này đảm bảo độ tin cậy của các dữ liệu cơ bản dạng thô, những dữ liệu này sẽ được lưu trong hệ thống máy tính của cơ quan Hải quan…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-so-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-se-tiep-tuc-keo-giam-thoi-gian-thong-quan-152574.html
Hải quan không xử phạt vi phạm hành chính với lý do tác động từ dịch Covid 19

Hải quan không xử phạt vi phạm hành chính với lý do tác động từ dịch Covid 19

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều lô hàng không kịp làm thủ tục hải quan do áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, phòng chống dịch của Chính phủ. Theo đó, ngày 3/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3569/TCHQ-PC về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19.

Năm 2021, dịch Covid- 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khi xem xét không xử phạt vi phạm hành chính với lý do do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ phải căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và hồ sơ vụ việc để áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” đối với từng vụ việc cụ thể.

Đồng thời, các đơn vị cần thống kê, báo cáo cụ thể các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; tình hình tồn đọng các vụ việc, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thể giải quyết được đúng hạn hoặc không xử lý được và các trường hợp khác phát sinh trong thực tế hoạt động của đơn vị; biện pháp giải quyết, khắc phục của cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã thực hiện.

2544-11-2152-nv
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Phương Hà (HQNA)

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của một số cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ.

Trong đó, các đơn vị hải quan địa phương và doanh nghiệp đã nêu một số trường hợp như: Hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam để lắp ráp phụ kiện phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định; hàng hóa (hóa chất) nhập về không có bồn chứa, không tiêu thụ được nên phải để hàng lưu tại cảng, không thể khai hải quan đúng thời hạn quy định; doanh nghiệp không nộp báo cáo quyết toán, nộp chậm báo cáo tìnhhình sử dụng hàng hóa miễn thuế do giãn cách xã hội, không có nhân viên làm việc; doanh nghiệp không thể thu xếp nguồn tài chính để nộp tiền thuế cho tất cả các lô hàng đã về Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu; doanh nghiệp không thể đăng ký tờ khai, lấy hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu do hoạt động trong khu vực bị phong tỏa; doanh nghiệp không thể thực hiện tái xuất hàng hóa theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Hay doanh nghiệp không thể tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc đúng thời hạn đăng ký với cơ quan Hải quan do giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch Covid -19. Đặc biệt, một số đơn vị hải quan có ca F0 và thực hiện giãn cách xã hội nên không thể lập biên bản vi phạm hành chính, tiếp nhận hồ sơ, tang vật vi phạm để xác minh làm rõ vi phạm để xử đúng thời hạn theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-voi-ly-do-tac-dong-tu-dich-covid-19-152515.html
Giám định hoạt chất hàm lượng một số lô vắc xin Vero Cell nhập khẩu

Giám định hoạt chất hàm lượng một số lô vắc xin Vero Cell nhập khẩu

Giám định hoạt chất, hàm lượng một số lô vắc xin Vero Cell nhập khẩu
Vắc xin Vero Cell. Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Y tế.

Theo Tổng cục Hải quan, xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vắc xin Covid-19 Vero Cell do Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo Giấy phép số 7929/QLD-KD ngày 8/7/2021 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho thấy: hoạt chất, hàm lượng/nồng độ trên Giấy phép số 7929/QLD-KD là 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt, nhưng trên Phiếu kiểm nghiệm có kết quả là 7,2U; 7,4U; 7,8U hoặc 6,9U...

Để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đúng quy định của Luật Dược năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TPHCM lấy mẫu trưng cầu giám định tại các cơ sở kiểm nghiệm vắc xin của Bộ Y tế để xác định thực tế hoạt chất, hàm lượng/nồng độ của kháng nguyên SARS CoV-2 bất hoạt.

Trường hợp kết quả giám định xác định hoạt chất, hàm lượng/nồng độ khác so với giấy phép nhập khẩu thì báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để trao đổi với Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp xử lý. Thực hiện thông quan cho lô hàng theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/giam-dinh-hoat-chat-ham-luong-mot-so-lo-vac-xin-vero-cell-nhap-khau-152497.html