Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2020

5022/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2020: Hướng dẫn xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

5049/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2020: Thái Lan ngừng cấp C/O không ưu đãi bản giấy từ 01/01/2021

5068/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2020: Khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest

5021/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2020: Tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP

4929/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2020: Thực hiện Nghị định số 57/2020/NĐ-CP