Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2020

5722/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2020: Thuế GTGT đối với hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng cho DNCX

5577/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2020: Tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

5638/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2020: Gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh TNTX

5589/TCHQ-TXNK ngày 21/08/2020: Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

5583/TCHQ-TXNK ngày 21/08/2020: Nhập khẩu máy thở

5552/TCHQ-GSQL ngày 20/08/2020: Cấp phát, quản lý tem miễn thuế

5551/TCHQ-GSQL ngày 20/08/2020: Tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công

5606/TCHQ-TXNK ngày 24/08/2020: Kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

5510/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2020: Vướng mắc về trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu

3708/BTC-CST ngày 30/03/2020: Miễn thuế XK trầm hương sản xuất, chế biến từ cây Dó bầu trồng

5533/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020: Thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

5485/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2020: Áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

5451/TCHQ-GSQL ngày 17/08/2020: Thủ tục thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Công Thương hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA

5247/TCHQ-GSQL ngày 10/08/2020: Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

1586/GSQL-GQ1 ngày 09/04/2020: Công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến

5110/TCHQ-GSQL ngày 04/08/2020: Quản lý động vật hoang dã

5079/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2020: Triển khai thực hiện Điều 4.11 Hiệp định EVFTA