Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2020

6107/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2020: Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

6106/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2020: Thuế giá trị gia tăng

6085/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2020: Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA

6062/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2020: Thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

6050/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2020: Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC

6041/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020: Xử lý thuế GTGT

6040/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020: Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

6032/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2020: Triển khai thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

6025/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020: Chính sách thuế hàng NK để viện trợ không hoàn lại cho CHDCND Lào

6283/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2020: Thực hiện Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

6024/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020: Thuế GTGT mặt hàng xơ bông

6002/TCHQ-TXNK ngày 11/09/2020: Phân loại mặt hàng “Cơ cấu cửa Barie tự động”

5973/TCHQ-TXNK ngày 11/09/2020: Thuế TTĐB xe chở người 4 bánh gắn động cơ

5949/TCHQ-TXNK ngày 10/09/2020: Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

5961/TCHQ-GSQL ngày 10/09/2020: Đưa hàng về bảo quản

5864/TCHQ-TXNK ngày 04/09/2020: Hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

5771/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2020: Quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu

5765/TCHQ-TXNK ngày 31/08/2020: Xử lý vướng mắc hàng gia công

5741/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2020: Vướng mắc C/O mẫu D điện tử

3569/TCHQ-PC ngày 03/06/2020: Không xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

5710/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2020: Triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC