Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2020

6956/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2020: Tiền chậm nộp

12990/BTC-TCHQ ngày 22/10/2020: Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

6895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020: Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

6916/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2020: Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

6915/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2020: Phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm

6907/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020: Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

6906/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020: Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

6928/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2020: Xuất nhập khẩu theo các hợp đồng thuê thiết bị

6943/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2020: Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho

6930/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2020: Xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng

6932/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2020: Kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm nhập khẩu

6945/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2020: Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

6774/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2020: Vướng mắc chính sách thuế

6778/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2020: Chi Lê thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu C/O

1108/CXNK ngày 05/10/2020: Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất

6068/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2020: Tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

6744/TCHQ-GSQL ngày 19/10/2020: Thực hiện công văn số 6068/TCHQ-GSQL

6626/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2020: Phân loại mặt hàng đất sét nặn

6638/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020: Phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

6737/TCHQ-CNTT ngày 19/10/2020: Triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới

6724/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020: Vướng mắc mã loại hình TNTX bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng

6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020: Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng HK quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế

7420/TCHQ-TXNK ngày 28/11/2019: Vướng mắc DN bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán