Chuyển đến nội dung chính

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11 2020

Các đơn vị hải quan một mặt dốc sức thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát các nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dòng hàng lưu thông qua biên giới nhằm ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Sau đây là những tin tức đáng chú ý.source https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-2-thang-112020-137814.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc