Chuyển đến nội dung chính

Chính thức triển khai Hệ thống MGH trên toàn quốc

Theo Tổng cục Hải quan, sau thời gian xây dựng Hệ thống MGH và triển khai thí điểm tại một số đơn vị đã phát huy hiệu quả tích cực. Theo đó, kể từ ngày 23/11, Hệ thống MGH sẽ được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc. Riêng phân hệ xử lý miễn thuế hàng hóa NK phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo triển khai sau.

Để việc triển khai Hệ thống MGH có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN sử dụng tài khoản đang sử dụng khai báo trên Hệ thống VNACCS để đăng nhập và sử dụng Hệ thống MGH. DN có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào hệ thống tại địa chỉ https://ift.tt/3fhoilj hoặc https://ift.tt/330Y9T7.

2929-img-1253
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Hướng dẫn CBCC hải quan sử dụng tài khoản Hệ thống VNACCS đã được cấp để đăng nhập và sử dụng Hệ thống MGH. CBCC có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay khi truy cập vào hệ thống tại địa chỉ https://ift.tt/333YNiG.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ Quyết định 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” để thực hiện.

Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hệ thống MGH (phân hệ dành cho DN và phân hệ dành cho cán bộ hải quan) để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống và hỗ trợ DN khi DN gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thành lập tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị và thông báo thông tin của tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị đến cộng đồng DN trên địa bàn biết để liên hệ khi cần thiết. Tổ chức triển khai thực hiện công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống MGH đến các CBCC và bộ phận liên quan trong đơn vị. Khẩn trương thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn cho DN biết và phối hợp thực hiện Hệ thống MGH.source https://haiquanonline.com.vn/chinh-thuc-trien-khai-he-thong-mgh-tren-toan-quoc-137329.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc