Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho CFS của Công ty CP Liên Việt Logistics Hải Phòng

5536-logo

Kho CFS có tổng diện tích 13.047 m2, bao gồm 2 kho, khu vực kiểm tra thực tế hàng hóa, kho chứa tang vật vi phạm…

Kho CFS được cấp mã địa điểm: 03TGC13; mã đường biển, đường không: VNFDG; mã đường sông, đường bộ: VNFDGL; tên rút gọn trên hệ thống: CFS CT LIEN VIET LOG.

Kho CFS do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-cfs-cua-cong-ty-cp-lien-viet-logistics-hai-phong-137496.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc