Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH CM Logistics Việt Nam

Kho ngoại quan do Chi cục Hải quan Thống Nhất (Cục Hải quan Đồng Nai) quản lý. Mã địa điểm: 47NFW01; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CM LOGISTICS VN, mã đường biển/đường sông: VNNQS, mã đường sắt/đường bộ: VNNQSL.

Kho có tổng diện tích 27.828 m2, trong đó diện tích kho chứa hàng là 19.920 m2, diện tích bãi và hầm container 5.300 m2, diện tích khu văn phòng hơn 1.377 m2 và công trình phụ trợ.

Trước đó Cục Hải quan Đồng Nai đã kiểm tra thực tế kho ngoại quan đề nghị côn nhận của Công ty TNHH CM Logistics Việt Nam. Kết quả cho thấy kho đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-tnhh-cm-logistics-viet-nam-137415.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc