Chuyển đến nội dung chính

Công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể 3 đại lý mới gồm: Công ty TNHH GSDP; Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phú Phát đều có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Hưng Thành, địa chỉ tại Hà Nội.

Các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quam, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

Các Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 3 doanh nghiệp trên có hiệu lực từ ngày ký (18/11/2020).source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-3-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-137311.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc