Chuyển đến nội dung chính

Hải quan TP Hồ Chí Minh Hướng dẫn xử lý phế phẩm phế thải sau gia công

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn xử lý phế phẩm, phế thải sau gia công
Công chức Hải quan TPHCM hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Xử lý phế phẩm, phế thải sau gia công

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH XNK Thủy sản Seapro và một số DN về việc xử lý phế phẩm, phế thải sau gia công, Cục Hải quan TPHCM cho biết, về thời hạn hoàn thành việc thực hiện thủ tục giải quyết phế phẩm, phế thải của hợp đồng gia công: tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định “Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phấm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan Hải quan khi kiểm tra”.

Về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn, theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, DN thực hiện “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan”.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT- BTC, việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm được xác định trên cơ sở định mức thực tế sản xuất của DN theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Theo đó, DN thực hiện kê khai, nộp thuế theo từng lần (trước khi xuất hóa đơn bán tiêu thụ nội địa) hoặc khai theo tháng và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, DN khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cơ quan Hải quan cấp số cho bảng kê như đối với trường hợp tờ khai giấy và mở sổ theo dõi riêng đối với bảng kê. Thời hạn nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm là thời điểm kê khai với cơ quan Hải quan.

Giải đáp vướng mắc doanh nghiệp chế xuất

Giải đáp vướng mắc mở tờ khai XNK tại chỗ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phượng Kim, Cục Hải quan TPHCM cho rằng, căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu tại chỗ gồm: Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; Hàng hóa mua bán giữa DN nội địa với DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan; Hàng hóa mua bán giữa DN Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với DN khác tại Việt Nam.

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại chi cục hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình. Công ty căn cứ thực tế hoạt động bán hàng của công ty và đối tác, căn cứ các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, quy định về địa điểm thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ nêu trên để thực hiện.

Liên quan đến vướng mắc của DN chế xuất (CX), hướng dẫn về thủ tục chuyển một số máy móc, thiết bị đầu tư tại Bình Định của Công ty TNHH VINAWOOD, Cục Hải quan TPHCM cho rằng, theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thì “Chi nhánh của DNCX được áp dụng cơ chế đối với DN chế xuất quy định tại Điều này nếu đáp ứng được các điều kiện tại khoản 2 Điều này, được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào DN chế xuất". Và thực hiện theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với DNCX thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với DN nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như DN không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với DNCX thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX.

Chính sách thuế đối với mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu từ Singapore

Công ty TNHH Thương mại giao nhận Chúc Minh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng thép không gỉ có mã số HS 7222.30.90, nhập khẩu từ Singapore, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trường hợp hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do mà Singapore là thành viên của Hiệp định thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Đề nghị công ty tham khảo Nghị định định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 “Biểu thuế XNK ưu đãi, Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022”', Nghị định định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 “Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022".

Trường hợp hàng hóa không đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi tối huệ quốc. Trong trường hợp này, công ty tham khảo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Đối với thuế suất thuế giá trị gia tăng, DN tham khảo biểu thuế GTGT ban hành kèm Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính. Mặt hàng thép có mã số HS 7222.30.90, có xuất xứ Singapore không bị áp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ theo quy định hiện hành.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tp-ho-chi-minh-huong-dan-xu-ly-phe-pham-phe-thai-sau-gia-cong-137454.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc