Chuyển đến nội dung chính

Hàng nhập khẩu viện trợ các tỉnh miền Trung có được miễn thuế

Nhật Bản hỗ trợ máy lọc nước và tấm trải nhựa cho dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điều 3, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH11 đã quy định rõ đối tượng chịu thuế không áp dụng đối với hàng hoá viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK không thuộc đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018.

Hàng viện trợ đến sân bay Đà Nẵng.
Hàng viện trợ đến sân bay Đà Nẵng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan quy định cụ thể về thủ tục hải quan. Cụ thể, khoản 1, Điều 50 quy định: “Đối với hàng hoá phục vụ yê cầu khẩn cấp (là hàng hoá phục vụ việc khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh hoặc hàng hoá phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp) có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan chua hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan. Cơ quan Hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan”.

Cũng tại điểm c, khoản 2 Điều 19 Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định: “Hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng viện trợ không hoàn lại NK từ nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan”.

Theo đó, hàng hoá NK để viện trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai thuộc đối tượng không chịu thuế NK, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì đối với hàng hoá NK không thuộc đối tượng chịu thuế ngoài hồ sơ hải quan theo quy định thì người khai hải quan phải nộp thêm chứng từ là bản chính giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính (đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương).

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với trường hợp hàng hoá NK do JICA viện trợ khẩn cấp cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung (thông qua tổ chức tiếp nhận viện trợ là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống thiên tai - Tổng cục Phòng chống thiên tai), theo báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng thì hàng hoá này đã được thông quan để kịp thời phục vụ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung và được nợ bản chính chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị tiếp nhận viện trợ lưu ý và có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các giấy tờ có liên quan theo đúng thời hạn đã quy định.source https://haiquanonline.com.vn/hang-nhap-khau-vien-tro-cac-tinh-mien-trung-co-duoc-mien-thue-136947.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc