Chuyển đến nội dung chính

Hoạt động mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan 2 đại lý chấm dứt

5920-img-7014
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, ngày 24/11, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3275/QĐ-TCHQ và Quyết định 3276/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Hoa Phong và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Gia đều có địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Hai công ty trên bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hoạt động không có đề nghị hoạt động trở lại.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3277/QĐ-TCHQ công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Tiếp vận Cam Ranh.

Công ty TNHH Tiếp vận Cam Ranh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.source https://haiquanonline.com.vn/hoat-dong-moi-1-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-2-dai-ly-cham-dut-137539.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử