Chuyển đến nội dung chính

Mặt hàng giấy giặt phù hợp phân loại vào nhóm 34 01

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt. Về việc này, theo Tổng cục Hải quan, Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư 09/2014/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC đã quy định rõ các mặt hàng và việc phân loại các mặt hàng XNK.

Theo đó, mặt hàng NK có tên khai báo là “Giấy giặt Hanjang”, có kết quả phân tích là “chế phẩm (không chứa xà phòng) chứa chất hoạt động bề mặt, hương liệu và phụ gia, dạng miếng (tờ), đã đóng gói 30 miếng/túi hoặc 10 miếng/túi, có thể dùng để giặt tay và sử dụng với giặt máy”, phù hợp phân loại vào nhóm 34.01, mã số 3401.19.90.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống thông tin, mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt được đóng gói dưới các dạng: 160 tờ/hộp, 100 miếng/túi,... đang được khai báo vào các nhóm 34.01 và 34.02.

Theo đó, để thực hiện thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, tránh tình trạng một mặt hàng khai báo nhiều mã số, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng rà soát và căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế NK, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để phân loại hàng hóa theo đúng quy định.source https://haiquanonline.com.vn/mat-hang-giay-giat-phu-hop-phan-loai-vao-nhom-3401-137737.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc