Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi

4515-5-img-7160
Công chức Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với: ông Nguyễn Xuân Cường, mã số: 273292158 và Trần Thị Thu Vang, mã số: 273374468 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Vĩnh Phú Phát.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý do đại lý thủ tục hải quan chấm dứt hoạt động.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng có Quyết định 3222/QĐ-TCHQ thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các nhân viên đại lý của Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa (gồm các ông/bà: Phạm Ngọc Tấn, mã số 271258134; Hoàng Ngọc Ngũ, mã số: 271629549; Lê Minh, mã số: 271306214; Đinh Văn Hưng, mã số: 271262382; Ngô Đình Trọng, mã số: 270746294; Hồng Đức Duy Tâm, mã số: 271290737; Lê Phúc Bình, mã số: 271306215; Trần Văn Đức, mã số: 172261008.

Các lý do thu hồi là mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết thời hạn sử dụng và Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên.

Tại Quyết định 3253/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan cũng thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Hoàng Nguyễn Tuấn Anh, mã số: 145193825, do đã nghỉ việc tại đại lý làm thủ tục hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/nhieu-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-bi-thu-hoi-137694.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.