Chuyển đến nội dung chính

Quảng Trị Hai dự án điện gió được công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa

Một dự án điện gió tại huyên Hướng Hóa, Quảng Trị.
Một dự án điện gió tại huyên Hướng Hóa, Quảng Trị.

Theo đó, công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình Dự án nhá máy điện gió Hướng Phùng 2, 3 của Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng và Dự án nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 của Công ty Cổ phần năng lượng Gelex Quảng Trị (đều có địa chỉ tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trj).

Các địa điểm kiểm tra hàng hóa trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt và chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng các dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu các công ty vi phạm pháp luật về hải quan và các quy định pháp luật khác hiện hành, thì căn cứ mức độ vi phạm, Cục Hải quan Quảng Trị sẽ xử lý theo quy định và xem xét thu hồi quyết định công nhận địa điểm kiểm tra.source https://haiquanonline.com.vn/quang-tri-hai-du-an-dien-gio-duoc-cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-137264.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc