Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đủ điều kiện nhân viên

Công ty cổ phần Mai Thành bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 6 tháng (từ ngày 13/11/2020) do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan và không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-do-khong-du-dieu-kien-nhan-vien-137057.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc