Chuyển đến nội dung chính

Thời điểm nào điều chỉnh mã số mặt hàng rong biển đã chế biến

Thủ tướng chỉ đạo sửa đổi quy định về mã số mã vạch đối với hàng xuất khẩu
Tổng cục Hải quan phản hồi về mã số HS sản phẩm Oil Omega-3,6,9 của Công ty Polvita

Trước thắc mắc này của DN, theo Tổng cục Hải quan, khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan quy định: “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XNK được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XNK có quy định khác”.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến thắc mắc của DN, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành công văn 6373/TCHQ-TXNK ngày 8/10/2019 hướng dẫn phân loại thống nhất đối với mặt hàng rong biển và công văn số 1088/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2020 hướng dẫn xử lý vướng mắc phát sinh đối với mặt hàng rong biển.

Theo đó, việc xác định mã số HS đối với mặt hàng rong biển đã tẩm ướp phải căn cứ trên kết quả kiểm tra hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, thực tế hàng hóa… tại thời điểm NK.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp không đủ cơ sở để xem xét lại mã số hàng hóa tại thời điểm NK thì không thực hiện điều chỉnh lại mã số.source https://haiquanonline.com.vn/thoi-diem-nao-dieu-chinh-ma-so-mat-hang-rong-bien-da-che-bien-137364.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử