Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tổng cục Hải quan hỏa tốc hướng dẫn khai báo thông tin số vận đơn

Có tình trạng khai báo không chính xác thông tin số vận đơn
Tổng cục Hải quan - Intel - SAP hợp tác thử nghiệm trao đổi thông tin hàng hóa
3011-img-9392
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hai quan vừa được gửi đến cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến khai báo thông tin số vận đơn.

Cụ thể, trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo thông tin số vận đơn, một số đơn vị đã phản ánh về việc hệ thống giám sát hải quan tự động chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu tại công văn số 7380/TCHQ-GSQL dẫn đến việc gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Chính vì vậy, để kịp thời giải quyết vướng mắc cho các đơn vị, tránh ách tắc hàng hoá tại các khu vực cửa khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo lùi thời gian thực hiện nội dung công văn số 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 đến khi hoàn thiện hệ thống giám sát hải quan tự động.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống giám sát hải quan tự động tại cảng biển và cảng hàng không đáp ứng quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để người khai hải quan thực hiện khai báo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc hoàn thiện hệ thống thực hiện trước ngày 31/12/2020.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-hoa-toc-huong-dan-khai-bao-thong-tin-so-van-don-137569.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.