Review
Your Ads Here

Published on

Xác định trọng điểm rủi ro để phòng ngừa vi phạm

Xác định trọng điểm rủi ro để phòng ngừa vi phạm
Hệ thống máy soi container di động của Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.A
Hệ thống máy soi container di động của Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.A

Hình thành đầu mối xác định trọng điểm

Thời gian qua, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TCHQ ngày 12/5/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2426/QĐ-TCHQ ngày 1/8/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro. Theo đó, hình thành đầu mối tại cấp Tổng cục Hải quan là Cục Quản lý rủi ro gồm 3 Phòng nghiệp vụ thực hiện xác định trọng điểm và lựa chọn, kiểm tra qua soi chiếu theo tuyến đường biển, đường bộ và đường hàng không. Bên cạnh đó, đơn vị thiết lập đầu mối liên lạc với các đơn vị nghiệp vụ tại cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi container, tạo lập cơ chế phối hợp, cung cấp phản hồi định kỳ hàng ngày thông tin, kết quả lựa chọn, kiểm tra qua soi chiếu container.

Trong quý 3, toàn Ngành đã thực hiện soi chiếu tổng số 6.198 container; phát hiện nghi vấn

144 container (chiếm 2,32% tổng container soi), phát hiện vi phạm 31 container (chiếm 21,53% tổng container nghi vấn; chiếm 0,5% tổng container soi).

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có số lượng container soi cao nhất trong toàn Ngành (chiếm 43,55%/tổng container soi).

Tỷ lệ phát hiện vi phạm qua soi chiếu cao nhất tại Cục Hải quan Đà Nẵng (đạt 2,36%/tổng container soi chiếu); Cục Hải quan Hải Phòng (đạt 0,82%/tổng container soi chiếu); Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (đạt 0,43%/tổng container soi chiếu).

Song song đó, Cục Quản lý rủi ro đã hoàn thiện các nội dung về cơ chế hoạt động, quy trình phân tích, xác định trọng điểm (tại Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) theo hướng phân công, phân cấp trách nhiệm thực hiện xác định trọng điểm và lựa chọn soi chiếu trên nguyên tắc tập trung, thống nhất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đồng thời phát huy nguồn lực tại cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Đó là, công tác xác định trọng điểm được triển khai toàn diện từ Tổng cục Hải quan, cục hải quan địa phương đến các chi cục hải quan. Tại các cục hải quan tỉnh, thành phố, đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục chịu trách nhiệm tham mưu cho Cục trưởng tổ chức triển khai công tác phân tích, xác định trọng điểm, đồng thời đảm bảo tỷ lệ lựa chọn hàng hóa kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo phân cấp. Đội Kiểm soát Hải quan, chi cục hải quan và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp triển khai công tác xác định trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Cục trưởng.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro, mục tiêu hướng đến là đưa hoạt động xác định trọng điểm của toàn Ngành đi vào chiều sâu, theo hướng hiện đại hóa, đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ, phương tiện kỹ thuật kiểm tra hải quan như máy soi, hệ thống camera. Mặt khác, đơn vị cũng tập trung phân tích rủi ro, đánh giá thông tin để chủ động kiểm soát sớm các rủi ro phát sinh trong chuỗi cung ứng hàng hóa; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lựa chọn, kiểm tra qua máy soi container; giúp công tác chỉ đạo, điều hành, quyết định kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp và kiểm soát chặt chẽ các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro.

Việc xác định trọng điểm để lựa chọn soi chiếu các lô hàng rủi ro được theo dõi, đánh giá, thanh khoản từ khi đề xuất đến khi có kết quả xử lý cuối cùng; hình ảnh soi chiếu của các lô hàng rủi ro cao được các cán bộ xác định trọng điểm rà soát, đánh giá phục vụ công tác nghiệp vụ. Cơ quan Hải quan công bố công khai trên website www.customs.gov.vn danh sách container được lựa chọn soi chiếu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải xuất nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập.

Nâng cao hiệu quả soi chiếu

Cục Quản lý rủi ro tiếp tục tăng cường công tác phân tích xác định trọng điểm, lựa chọn kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện soi chiếu và việc kiểm tra thực tế đối với các trường hợp qua soi chiếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn; phối hợp chặt chẽ với bộ phận Trực ban tại Tổng cục Hải quan và Thanh tra để xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của Ngành.

Đồng thời, phối hợp với cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi container triển khai công tác soi chiếu phù hợp với đặc thù tình hình XNK hàng hóa tại địa bàn (vị trí lắp đặt máy soi, tuyến đường của từng đơn vị); trong đó tập trung thực hiện hoạt động soi chiếu hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải xuống cảng, kho, bãi, khu vực cửa khẩu nhập (soi chiếu trước) tại các cảng biển trọng điểm.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp với các cục hải quan nơi đặt máy soi để nghiên cứu các vấn đề vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả soi chiếu...source https://haiquanonline.com.vn/xac-dinh-trong-diem-rui-ro-de-phong-ngua-vi-pham-136822.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next