Chuyển đến nội dung chính

2 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể, tại Quyết định 3466/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận – Vận tải và Thương mại Hàn Việt, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 3467/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Tường Chi, địa chỉ tại Hà Nội.

Hai quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký (15/12/2020).

Theo các quyết định của Tổng cục, hai doanh nghiệp trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).source https://haiquanonline.com.vn/2-doanh-nghiep-moi-du-dieu-kien-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-138687.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc