Chuyển đến nội dung chính

4 thủ tục nhập khẩu thuốc được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

4 thủ tục nhập khẩu thuốc được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

4 thủ tục được kết nối gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam.

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm.

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình y tế của Nhà nước.

Trong thời gian thí điểm, các thông báo Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Từ 1/7/2021, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Trong các trường hợp cần thiết Bộ Y tế vẫn cấp các thông báo Giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Để chuẩn bị thực hiện đối với các thủ tục mới của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 4 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thông Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đổi với 4 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo Giấy phép của các thủ tục trên đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/4-thu-tuc-nhap-khau-thuoc-duoc-ket-noi-co-che-mot-cua-quoc-gia-138827.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc