7627/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2020: Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF