Chuyển đến nội dung chính

7690/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2020: Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm NK từ các nước đang có dịch Covid-19

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc