Chuyển đến nội dung chính

Công nhận cửa hàng miễn thuế của Công ty Tân Bình tại Lào Cai

Công nhận cửa hàng miễn thuế của Công ty Tân Bình tại Lào Cai
Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, tại Quyết định 3403/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quanc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho 1 cửa hàng và 1 kho chứa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Tân Bình (Công ty Tân Bình), có trụ sở chính tại khu cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Cửa hàng miễn thuế (có diện tích là 45 m2) và 1 kho chứa hàng miễn thuế (có diện tích 102 m2) của Công ty Tân Bình đủ điều kiện hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty Tân Bình chịu sự kiểm tra, kiếm soát, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) theo quy định của Luật Hải quan và Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan…

Ngày 16/12, trao đổi thêm với phòng viên, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, với cửa hàng miễn thuế vừa được công nhận của Công ty Tâm Bình, trên địa bàn do đơn vị quản lý hiện có 8 cửa hàng miễn thuế (trước đó có 7 cửa hàng tại cửa khẩu Kim Thành và cửa khẩu quốc tế Lào Cai).source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-cua-hang-mien-thue-cua-cong-ty-tan-binh-tai-lao-cai-138686.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc