Công nhận địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ở Bắc Kạn

Xuất khẩu của TPHCM gấp hơn 4.000 lần Bắc Kạn
Công nhận địa điểm tập kết hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của công ty Thần Tốc

Địa điểm kiểm tra hàng hóa nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan Bắc Kạn (Cục Hải quan Cao Bằng).

Địa quan điểm kiểm tra là nơi tập kết máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiếm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Quyết định có hiệu lực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu Công ty vi phạm pháp luật về Hải quan và các quy định pháp luật khác theo quy định hiện hành, căn cứ mức độ vi phạm Cục Hải quan Cao Bằng sẽ xử lý theo quy định và xem xét thu hồi quyết định công nhận này.

Bắc Kạn là tỉnh có hoạt động xuất nhập khẩu trầm lắng nhất cả nước.

Cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này chỉ đạt hơn 9,4 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu 5,3 triệu USD.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-tai-co-so-san-xuat-cua-doanh-nghiep-o-bac-kan-138855.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF