Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa ở khu vực lối mở Kênh 28 Long An

Địa điểm này có tổng diện tích 8.682 m2, bao gồm: nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; nơi tập kết phương tiện vận tải để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; nơi chứa hàng kiểm tra chất lượng và các công trình khác.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Cục Hải quan Long An) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-o-khu-vuc-loi-mo-kenh-28-long-an-137951.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc