Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa ở khu vực lối mở Kênh 28 Long An

Địa điểm này có tổng diện tích 8.682 m2, bao gồm: nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; nơi tập kết phương tiện vận tải để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; nơi chứa hàng kiểm tra chất lượng và các công trình khác.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Cục Hải quan Long An) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-o-khu-vuc-loi-mo-kenh-28-long-an-137951.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF