Chuyển đến nội dung chính

Dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thuộc đối tượng miễn thuế GTGT

Thuế GTGT đối với mặt hàng nguyên liệu thuốc bắc
Thực hiện tiêu huỷ khuôn mẫu tạm nhập của DN chế xuất có phải chịu thuế NK, thuế GTGT?

Liên quan đến vẫn đề này, theo Tổng cục Hải quan Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật Chăn Đó là thắc mắc của Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành gửi đến cơ quan Hải quan đề nghị được giải đáp.nuôi số 32/2018/QH14; Nghị định 209/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP; Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi đã quy định, hướng dẫn rõ các chính sách đối với mặt hàng trên.

Dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thuộc đối tượng miễn thuế GTGT?
Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành NK dầu thực vật để kinh doanh và cung cấp cho các DN sản xuất thức ăn chăn nuôi, không phải là đơn vị trực tiếp NK để sản xuất thức ăn chăn nuôi nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành nghiên cứu và thực hiện các quy định hiện hành. Trường hợp có vướng mắc, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành trong quá trình còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ với cơ quan Hải qun nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.source https://haiquanonline.com.vn/dau-thuc-vat-lam-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-co-thuoc-doi-tuong-mien-thue-gtgt-138512.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử