Hải quan Bắc Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 1 triệu tờ khai

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Bắc Ninh.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Bắc Ninh.

Đơn vị này dự kiến đến hết 31/12, tổng số tờ khai đăng ký là 1.157.530 tờ khai.

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, năm 2020, thủ tục hải quan được tổ chức thực hiện đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

Đơn vị thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức và tuyên truyền doanh nghiệp thực hiện quy định của các bộ, ngành về chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK, qua đó đảm bảo tốt việc quản lý, thông quan hàng hóa XNK, không để phát sinh vi phạm về chính sách mặt hàng.

Mặt khác, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, vướng mắc về quy trình nghiệp vụ đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về thủ tục hải quan cho công chức hải quan và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác, sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS một cách hiệu quả, đúng quy định góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Cùng với đó, thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, triển khai sử dụng các chứng từ điện tử; các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ lưu trữ chứng từ điện tử hỗ trợ doanh nghiệp; dịch vụ báo cáo và chia sẻ dữ liệu thống kê (report) về các thủ tục hành chính triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia....source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-bac-ninh-giai-quyet-thu-tuc-cho-hon-1-trieu-to-khai-138427.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF