Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Bắc Ninh tăng thu hơn 11 7 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, thời gian qua, đơn vị đã chủ động phân tích, đánh giá các doanh nghiệp XNK trên địa bàn dựa trên việc đánh giá người khai hải quan có dấu hiệu rủi ro, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục rủi ro nhưng chưa được kiểm tra khi thực hiện thủ tục hải quan…

Đơn vị đã bám sát kế hoạch kiểm tra sau thông quan năm 2020 mà Tổng cục Hải quan phê duyệt để thực hiện tốt, đúng kế hoạch đề ra.

Trong đó, tập trung thu thập thông tin, triển khai các cuộc kiểm ra sau thông quan theo chuyên đề (mặt hàng, mã, trị giá, C/O) tại trụ sở cơ quan Hải quan và theo các chuyên đề được TCHQ giao.

Cùng với đó, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, tập trung vào các doanh nghiệp có kim ngạch lớn, các mặt hàng có rủi ro cao nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm để đề xuất, thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan trên cơ sở quản lý rủi ro đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Tới đây, Hải quan Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra kiểm tra nhằm hạn chế việc gian lận trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế; tập trung thực hiện kiểm tra sau thông quan vào các lĩnh vực, các mặt hàng có rủi ro cao, trọng điểm.

Đồng thời, lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan trên cơ sở phân tích kỹ các thông tin và dấu hiệu vi phạm; nghiên cứu triển khai các đoàn kiểm tra có sự phối hợp giữa khâu trong và sau thông quan.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-bac-ninh-tang-thu-hon-117-ty-dong-tu-hau-kiem-139003.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc