Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng thông quan gần 170 nghìn tờ khai trong tháng 11

Hải quan Hải Phòng thông quan gần 170 nghìn tờ khai trong tháng 11
Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong tháng 11, Cục Hải quan Hải Phòng thông quan đối với 169.024 tờ khai, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1,25% so với tháng trước. Trong đó, có 95.115 tờ khai nhập khẩu và 73.909 tờ khai xuất khẩu.

Đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất trong tháng là Chi cục Hải quan KCX&KCN với 41.277 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 4.640 tờ khai.

Trong tháng 11 tại Cục Hải quan Hải Phòng có 51,4% tờ khai luồng Xanh, 44,1% tờ khai luồng Vàng 44,1%; trong khi tờ khai luồng Đỏ là 3,5%.

Tuy nhiên, nếu xét riêng 4 chi cục hải quan cửa khẩu tỉ lệ luồng Vàng và luồng Đỏ lên tới 84% (tương đương với 23.112 tờ khai).

Tháng 11, Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục cho lượng hàng hóa đạt trị giá gần 8 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 3,892 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch có thuế đạt 23,79 triệu USD, tăng 142,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,072 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch có thuế đạt 1,454 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu ngân sách tại đơn vị trong tháng đạt 5.347 tỷ đồng, một trong những tháng có số thu cao nhất tại đơn vị kể từ đầu năm.

Tính đến hết tháng 11, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 50.045 tỷ đồng, đạt 74,7% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 70,5 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 20,95% so với cùng kỳ năm 2019.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thong-quan-gan-170-nghin-to-khai-trong-thang-11-138305.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc