Chuyển đến nội dung chính

Hải quan không thanh tra chuyên ngành với doanh nghiệp ưu tiên

Hải quan không thanh tra chuyên ngành với doanh nghiệp ưu tiên
Tập đoàn Samsung có nhiều thành viên được công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: T.Bình.

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định giao kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp ưu tiên năm 2021 cho Cục Kiểm tra sau thông quan đối với 18 doanh nghiệp ưu tiên (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Đáng chú ý, tại quyết định này, Tổng cục Hải quan giao Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo không thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp ưu tiên.

Trường hợp quản lý doanh nghiệp ưu tiên, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp ưu tiên hoặc các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan có thông tin về dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp ưu tiên yêu cầu báo cáo Tổng cục trưởng giao Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

Hiện cả nước có 70 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên, trong đó có 48 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hàn Quốc, Nhật Bản… là những quốc gia có nhiều doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khong-thanh-tra-chuyen-nganh-voi-doanh-nghiep-uu-tien-138752.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc