Chuyển đến nội dung chính

Hải quan kiểm soát chặt thực phẩm từ nước đang có dịch Covid 19

Xét nghiệm Covid-19 với thực phẩm nhập khẩu từ các nước có dịch
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt gian lận trong hoạt động thương mại điện tử
3455-1-40360
Công chức Hải quan TP.HCM kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: T.H

Trước đó, tại công văn 6487/BYT-ATTP, Bộ Y tế- Thường trực Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 (đặc biệt là thực phẩm đông lạnh).

Do đó, Tổng cục đề nghị các đơn vị căn cứ ý kiến của Bộ Y tế để thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV2 khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị phổ biến với các doanh nghiệp trên địa bàn về nội dung công văn 6487/BYT-ATTP để các doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-kiem-soat-chat-thuc-pham-tu-nuoc-dang-co-dich-covid-19-138195.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc