Hải quan Đồng Nai Tăng thu gần 23 tỷ đồng từ xử phạt hành chính

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai. Ảnh: N.H
Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020, Cục Hải quan Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 649 vụ vi phạm. So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm tăng trên 14%.

Số doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng 361 doanh nghiệp, tăng 1,4%. Tổng số tiền phạt 22,7 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Hải quan Đồng Nai, mức tăng này là do trong năm 2020 xử phạt về thuế trong lĩnh vực hải quan tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Hầu hết các vụ việc là vi phạm thời hạn thủ tục đăng ký tờ khai hải quan, thời hạn bổ sung chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, thời hạn quyết toán, vi phạm về quản lý nguyên vật liệu gia công, sản xuất xuất khẩu dẫn đến thực tế tồn kho thiếu so với sổ sách kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-dong-nai-tang-thu-gan-23-ty-dong-tu-xu-phat-hanh-chinh-139375.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF