Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Nam chạy nước rút hoàn thành chỉ tiêu thu thuế

Hải quan Quảng Nam chạy “nước rút” hoàn thành chỉ tiêu thu thuế

Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao, từ nay đến hết 31/12/2020, đơn vị còn phải thu 515 tỷ (trung bình phải thu hơn 34 tỷ/ngày). Đây đang được xem là thời điểm nước rút quan trọng của đơn vị để hoàn thanh nhiệm vụ thu NSNN năm 2020.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, số thu của đơn vị tính đến 15/12/2020 là 5.543 tỷ đồng. Tuy nhiên thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (trước đây là Nghị định 125), đơn vị đã thực hiện hoàn thuế hơn 808 tỷ đồng, dẫn đến số thực thu đạt gần 4.735 tỷ đồng.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất chỉ tiêu thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thu thuế, đề ra nhiều biện pháp đốc thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề mưa lũ bão lụt liên tiếp xảy ra và nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu, bên cạnh đó, với đặc thù về cơ cấu nguồn thu của đơn vị chủ yếu phát sinh từ linh kiện ô tô nhập khẩu (chiếm hơn 90% tổng số thu) nên ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách của đơn vị.

Trước đó, đến hết tháng 09/2020, số thu thuế của đơn vị mới chỉ đạt 3.143 tỷ, giảm 25% so với cùng kỳ, đạt gần 59% chỉ tiêu giao. Thời điểm này, để hoàn thành chỉ tiêu thu thuế đơn vị phải thực hiện thu 2.107 tỷ trong khoảng 3 tháng còn lại là điều hết sức khó khăn.

Nhận định trước khó khăn trên, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Nam đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị trong toàn Cục tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo cấp trên về thu NSNN, chủ động đề ra các giải pháp tăng thu, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 .

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo công tác quản lý về hải quan trên địa bàn; Tập trung quyết liệt vào việc rà soát, kiểm tra về mã số, trị giá đối với các mặt hàng có kim ngạch, thuế suất cao, có dấu hiệu rủi ro... nhằm kịp thời thu đủ thuế nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hoàn thuế Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong thời nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, qua đó, vừa tránh thất thu thuế nhà nước, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong tình hình dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Chi cục triển khai ngay các biện pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế. Kiên quyết không để phát sinh nợ thuế trong năm 2020. Khẩn trương rà soát, phân loại chính xác các nhóm nợ và thực hiện khoanh nợ, chuẩn bị hồ sơ xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14.

Những ngày cuối năm 2020 này, Hải quan Quảng Nam, cùng với toàn Ngành đang tập trung cao độ nhằm “nước rút”, hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2020 theo kế hoạch được giao.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-nam-chay-nuoc-rut-hoan-thanh-chi-tieu-thu-thue-138893.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc