Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 11 tỷ đồng từ hậu kiểm

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh đáp ứng được tiêu trí đã kiểm tra là phát hiện vi phạm, nhắc nhở, hướng dẫn DN. (Trong ảnh hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái). Ảnh: Quang Hùng
Qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh đáp ứng được tiêu chí đã kiểm tra là phát hiện vi phạm, nhắc nhở, hướng dẫn DN. Ảnh: Q.H

Tính đến 15/11, Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành 111 cuộc kiểm tra sau thông quan. Trong đó có 41 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 91% so với kế hoạch; 70 cuộc tại trụ sở Cơ quan Hải quan, đạt 105%.

Tỷ lệ phát hiện vi phạm sau kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, đạt 88%.

Thời gian qua, Hải quan Quảng Ninh tập trung chỉ đạo đổi mới về tư duy, cách thức thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, xác định rõ các giải pháp và mục tiêu phấn đấu đạt về số cuộc kiểm tra sau thông quan và vượt về số thu NSNN.

Cụ thể, đơn vị đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, chuyên đề kiểm tra trọng điểm và các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan trên toàn Cục; hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc và kinh nghiệm kiểm tra sau thông quan, giải đáp kịp thời, bài bản các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của công chức, Chi cục Hải quan và của doanh nghiệp về lĩnh vực kiểm tra sau thông quan.

Đơn vị cũng xác định nhiệm vụ của kiểm tra sau thông quan là hướng dẫn doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, kịp thời phát hiện các vi phạm, ngăn ngừa các sai phạm nghiêm trọng, chấn chỉnh các thiếu sót, nhằm tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Mặt khác, tuyên truyền các kênh khai thác văn bản pháp luật, giới thiệu các tổ tư vấn thủ tục hải quan, tổ hỗ trợ, giải đáp kịp thời vướng mắc có liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động kiểm tra sau thông quan, ghi nhận những bất cập, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Trần Quang Trung, công tác thu thập thông tin được đơn vị tập trung rà soát để đánh giá chi tiết về các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, làm rõ các dấu hiệu để có cơ sở ban hành các quyết định kiểm tra cho phù hợp với tình hình và đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra sau thông quan năm 2020.

Trước khi tiến hành kiểm tra, đơn vị có văn bản thông báo và khi doanh nghiệp đồng thuận mới ban hành quyết định kiểm tra. Chính vì vậy, quá trình kiểm tra vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo yêu cầu rút ngắn thời gian tối đa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vẫn đáp ứng được tiêu chí đã kiểm tra là phát hiện vi phạm, nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-tang-thu-hon-11-ty-dong-tu-hau-kiem-138256.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử