Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 11 456 tỷ đồng

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, đơn vị có số thu cao nhất tại Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, đơn vị có số thu cao nhất tại Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Ngày 30/11, Hải quan Quảng Ninh có văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Theo đó, trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại các văn bản chỉ đạo về thực hiện thu ngân sách nhà nước như Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai; thực hiện rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc khai báo tên hàng, mã số, trị giá, thuế suất để kịp thời phát hiện hành vi gian lận thương mại qua số lượng, chủng loại, trị giá tính thuế, thuế suất.

Đẩy mạnh chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó, tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa và chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; kiểm soát chặt chẽ công tác miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế, đảm bảo việc miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước…

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế, đảm bảo các khoản nợ thuế phát sinh trong năm 2020 phải đôn đốc thu hồi và xử lý hết nợ trước ngày 31/12/2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-thu-ngan-sach-dat-11456-ty-dong-137916.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc