Hải quan TPHCM Tăng tốc thu ngân sách tháng cuối năm

Hải quan TPHCM: Tăng tốc thu ngân sách tháng cuối năm
Găng tay nhập khẩu vi phạm do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến ngày 8/12/2020, số thu thực nộp ngân sách nhà nước của đơn vị được 97.402,9 tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán pháp lệnh 115.000 tỷ đồng, đạt 80,5% chỉ tiêu phấn đấu 121.000 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả thu cao nhất, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị tăng tốc trong tháng cuối năm. Theo đó, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc phấn đấu tối đa trong công tác thu NSNN, thông quan nhanh chóng hàng hóa cho doanh nghiệp kịp thời đưa hàng hóa vào sản xuất và lưu thông trên thị trường, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tuyệt đối không để thất thu ngân sách qua các hành vi gian lận thương mại.

Đối với nhóm nợ thường, Cục Hải quan TPHCM đề nghị các đơn vị nhanh chóng thực hiện thu thập thông tin xác minh về tình trạng hoạt động của người nộp thuế theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành để hạch toán phân loại nợ chính xác.

Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Hải quan đã cập nhật hệ thống Kế toán thuế tập trung cho phép được cập nhật phân loại nợ (phân loại nợ lại) đối với các khoản nợ phạt vi phạm hành chính, do đó đề nghị các đơn vị thực hiện thu thập xác minh thông tin để hạch toán phân loại lại (nếu có) đối với nợ phạt vi phạm hành chính và nợ chậm nộp phạt vi hành chính tương tự như với nợ thuế.

Đối với các nhóm nợ có khả năng thu, nợ phạt vi phạm hành chính được giao chỉ tiêu thu tại Quyết định 590/QĐ-HQHCM ngày 3/4/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, các Tổ đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế tại từng đơn vị cần đẩy nhanh tốc độ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế để đảm bảo số nợ thuế đến ngày 31/12/2020 phấn đấu phải thấp hơn số nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2019.

Đối với hồ sơ nhóm nợ khó thu, các đơn vị có liên quan tiếp tục xác minh thông tin để thực hiện các biện pháp cưỡng chế doanh nghiệp, cưỡng chế người đại diện pháp luật (dừng xuất cảnh) theo đúng quy định.

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện xóa nợ, khoanh nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thì thực hiện thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo quy đinh ngay trong năm 2020.

Trường hợp hồ sơ thuộc đối tượng xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bổ sung các bước đảm bảo khi Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thì thực hiện xóa nợ.

Đối với nợ mới phát sinh trong năm 2020, các đơn vị khẩn trương đôn đốc thu hồi và xử lý nợ trước ngày 31/12/2020, đặc biệt với nhóm nợ chờ xử lý (nợ an ninh quốc phòng) và nhóm nợ phạt vi phạm hành chính.

Kết quả đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế được coi là một trong các tiêu chí để Tổng cục Hải quan đánh giá thi đua cuối năm 2020 của Cục Hải quan TPHCM.

Với các giải pháp trên, Cục Hải quan TPHCM phấn đấu đến hết ngày 31/12/2020, thu NSNN của đơn vị đạt trên 103.500 tỷ đồng, đạt 90% dự toán pháp lệnh được giao 115.000 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-tang-toc-thu-ngan-sach-thang-cuoi-nam-138414.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF