Chuyển đến nội dung chính

Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt trên 100 000 tỷ đồng

Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng
Công chức hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ vào chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM giao Cục Hải quan TPHCM phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 103.500 tỷ đồng (đạt 90% dự toán) để góp phần vào sự thiếu hụt của ngân sách Trung ương trong giai đoạn hết sức khó khăn. Đầu tháng 12/2020, tại phiên họp của HĐND TPHCM, lãnh đạo HĐND cũng giao Hải quan TPHCM phấn đấu thu NSNN đạt 103.500 tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp nỗ lực thu ngân sách trong thời gian qua, luỹ kế đến ngày 15/12/2020, Cục Hải quan TPHCM đã thu NSNN đạt kết quả trên 100.090 tỷ đồng, đạt 87,0% dự toán Pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.210 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Hải quan TPHCM đang nỗ lực thu NSNN trong 2 tuần cuối năm để đạt kết quả cao nhất. Đơn vị ước thực hiện đến 31/12/2020 sẽ đạt kết quả thu NSNN trên 106.000 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán Pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.200 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu đạt được kết quả trên, Cục Hải quan TPHCM thực hiện thu NSNN vượt 2.500 tỷ đồng (tương đương 2,2% dự toán Pháp lệnh) so với chỉ tiêu do HĐND, UBND TPHCM giao hoàn thành./.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-thu-ngan-sach-dat-tren-100000-ty-dong-138740.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc