Chuyển đến nội dung chính

Hàng hóa nào được trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand

Hàng hóa nào được trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand?
Đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và Bộ các ngành cơ bản New Zealand ký kết thỏa thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Ngày 30/10/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6982/TCHQ-CNTT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thỏa thuận tạo thuận lợi thương mại thông qua trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử giữa Việt Nam và New Zealand.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ cho ý kiến về các nội dung: thống nhất danh sách các mặt hàng đưa vào chương trình thử nghiệm trao đổi kiểm dịch điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và hệ thống kiểm dịch điện tử (E-Cert) của New Zealand.

Rà soát và hoàn thiện cơ sở pháp lý để công nhận chứng nhận kiểm dịch điện tử thay thế các văn bản giấy.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (17/12/2020) Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để kịp thời chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ 3 của Tổ công tác chung Việt Nam - New Zealand liên quan đến nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan vừa tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có ý kiến đối với các nội dung nêu tại công văn số 6982/TCHQ-CNTT ngày 30/10/2020 của Tổng cục Hải quan.

Trước đó, ngày 21/7/2020 tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận về tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử giữa Việt Nam và New Zealand.source https://haiquanonline.com.vn/hang-hoa-nao-duoc-trao-doi-chung-nhan-kiem-dich-dien-tu-voi-new-zealand-138757.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử