Chuyển đến nội dung chính

Hàng hoá TXTN theo hợp đồng thuê mượn có thuộc đối tượng miễn thuế

Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?

Liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hoá TXTN theo hợp đồng thuê mượn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

5443-5-1303-img-9418
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Bình

Cụ thể, trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp do DN TXTN để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải để phục vụ thi công công trình của DN ở nước ngoài, không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp TXTN để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nên không thuộc đối tượng miễn thuế.

Do đó, khi XK DN phải nộp thuế XK (nếu có), khi NK phải nộp thuế NK theo quy định.

Về trị giá tính thuế, tại khoản 5, điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hoá NK không có hợp đồng mua bán hàng hoá và hoá đơn thương mại; hàng hoá NK được vận chuyển đến Việt Nam bằng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, không có hợp đồng mua bán và hoá đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan Hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải qua theo phương pháp xác định trị giá quy định tại thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hoá NK”.source https://haiquanonline.com.vn/hang-hoa-txtn-theo-hop-dong-thue-muon-co-thuoc-doi-tuong-mien-thue-138161.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc