Hội nghị cán bộ công chức viên chức ngành Hải quan năm 2020

Ngành Hải quan thu ngân sách năm 2020 đạt 315.000 tỷ đồng
10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2020

Nhiều kết quả trong khó khăn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, năm 2020, tình hình khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược và thương mại giữa một số nền kinh tế lớn (Hoa Kỳ -Trung Quốc...) ngày càng gia tăng, đặt ra những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như EVFTA, RCEP…) với yêu cầu cao hơn và phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ... tác động đến kinh tế nước ta nói chung và tình hình xuất nhập khẩu nói riêng.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2020
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, đặc biệt, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đặt ra những thách thức to lớn đối với không chỉ Việt Nam. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ và Bộ Tài chính với quan điểm kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phát huy sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với mục tiêu vừa đảm bảo triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch Covid-19, vừa tích cực hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong đó, ngành Hải quan đã tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nhờ đó các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2020
Thừa ủy quyền, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao Huân chương các hạng cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, để có thể thực hiện đạt kết quả tốt nhiều mặt công tác trong một năm đầy khó khăn như năm 2020-công tác xây dựng lực lượng Hải quan được lãnh đạo Tổng cục chú trọng. Đáng chú ý công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được hoàn thiện phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý cán bộ trong toàn Ngành được thực hiện một cách nề nếp theo đúng quy trình, quy định, kịp thời bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các đơn vị trong Ngành.

Việc thực hiện chế độ chính sách cán bộ cơ bản theo đúng quy định, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho CBCC, viên chức toàn Ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu tại đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCC ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020…

Quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận nỗ lực của toàn thể CBCC thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan. Theo Tổng cục trưởng, năm 2020, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, cường độ lao động của CBCC khối cơ quan Tổng cục Hải quan rất lớn so với năm trước. Tuy nhiên, CBCC khối cơ quan Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình đối mặt với nhiều khó khăn.

Về nhiệm vụ năm 2021, theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, đây là năm có tính chất bản lề đối với Hải quan Việt Nam trong việc bước sang một giai đoạn phát triển mới. Do đó, ngoài các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đề ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đặc biệt lưu ý mục tiêu tổng quát có tính chất bao trùm đối với công tác của toàn Ngành năm 2021 và những năm tới là tập trung nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển mới của Hải quan Việt Nam. Trong đó, trọng tâm, cốt lõi là thực hiện Đề án thiết kế lại tổng thể hệ thống CNTT và xây dựng mô hình mới theo hướng cơ quan Hải quan thông minh, hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2020
Thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các cá nhân tại các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Về thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, dự toán năm 2021 đối với ngành Hải quan là 315.000 tỷ đồng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đề nghị toàn Ngành nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu phấn đấu do lãnh đạo Bộ Tài chính giao.

Đối với công tác chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề khi quy mô các vụ buôn lậu ngày càng lớn, đồng thời ngày càng có sự xuất hiện của nhiều tổ chức tội phạm quốc tế, xuyên quốc gia. Vì vậy, trách nhiệm đặt ra với toàn Ngành cũng hết sức nặng nề.

Do vậy, lực lượng Hải quan phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng như: Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường…

Đồng thời, Tổng cục trưởng yêu cầu trong năm 2021, toàn Ngành cần chủ động, sẵn sàng triển khai Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; tăng cường công tác xây dựng lực lượng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền…

Tại hội nghị nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đã được trao cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ngành Tài chính và ngành Hải quan trong năm 2021, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đã phát động phong trào thi đua của khối cơ quan Tổng cục Hải quan năm 2021 với khẩu hiệu: "Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Hiệu quả”.

Cũng nhân dịp chào đón năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể CBCC ngành Hải quan: Mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan được khen thưởng:

Chủ tịch nước đã có Quyết định 1455/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan và Quyết định 1457/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Vụ Pháp chế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đã có Quyết định 2323/QĐ-CTN tặng thưởng 7 Huân chương Lao động hạng Nhì và 9 Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân, tập thể thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các cá nhân gồm: Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Hoàng Văn Thảo, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực phía Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu; ông Phạm Quang Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; ông Phạm Duyên Phương, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; ông Mã Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Cục Hải quan Cao Bằng; ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan; ông Phạm Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; ông Nguyễn Khắc Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát ma tuý, Cục Điều tra chống buôn lậu; ông Phùng Ngọc Lương, công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Điều tra chống buôn lậu và bà Đào Mai Hương, Phó Trưởng phòng Phòng Phân loại hàng hoá- biểu thuế, Cục Thuế XNK.

3 tập thể gồm: Văn phòng Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum; Văn phòng Cục Hải quan Bình Định và Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tổng cục Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-hai-quan-nam-2020-139466.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF