Hướng dẫn khai báo nước xuất xứ khi thực hiện EVFTA

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020.

Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ khai báo xuất xứ EU/European Union và khai báo thêm tên một nước châu Âu cụ thể thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ chỉ khai báo xuất xứ theo tên một nước châu Âu cụ thể thì từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo đúng quy định và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thông báo với cơ quan thẩm quyền của châu Âu.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-khai-bao-nuoc-xuat-xu-khi-thuc-hien-evfta-138577.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF