Hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu

Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia
Tờ khai đăng ký từ 1/12, cơ quan Hải quan không xác nhận tờ khai nguồn gốc
ô tô nhập khẩu.
Ô tô nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai rõ các chỉ tiêu thông tin: Loại xe và số chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ nằm của phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu tại ô “Mô tả khác” của mẫu ban hành kèm theo công văn số 14650/BTC- TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính.

Khi kiểm tra chi tiết hồ sơ, công chức hải quan kiểm tra các chỉ tiêu thông tin phương tiện đường bộ nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 14650/BTC-TCHQ và hướng dẫn nêu trên.

Các đơn vị thực hiện niêm yết và thông báo công khai nội dung công văn tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu, đồng thời, để đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký phương tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu thông tin nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-khai-chi-tieu-thong-tin-phuong-tien-giao-thong-nhap-khau-139191.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF