Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ của C O mẫu JV trên cổng thông tin

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu JV của Nhật Bản thông báo Cổng thông tin xác nhận tính hợp lệ của Giấy chứng nhận xuất xứ “EPA CO Reference System” tại đường dẫn: http://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm -> điền tài khoản và mật khẩu -> chọn CO Reference và điền số tham chiếu C/O, ngày cấp.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính và công hàm của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-kiem-tra-tinh-hop-le-cua-co-mau-jv-tren-cong-thong-tin-139420.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF