Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C O cấp thay thế

Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C/O cấp thay thế
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Theo đó, đối với C/O được cấp thay thế, cơ quan Hải quan có thể kiểm tra được tính xác thực trên trang điện tử của cơ quan cấp hoặc thông tin C/O cấp thay thế trên hệ thống Môt cửa quốc gia/Một cửa ASEAN.

Đồng thời cơ quan Hải quan đủ cơ sở xác định C/O cấp thay thế cho đúng lô hàng nhập khẩu thì chấp nhận C/O cấp thay thế mặc dù trên C/O cấp thay thế không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O ban đầu.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-kiem-tra-tinh-xac-thuc-cua-co-cap-thay-the-138082.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.