Hướng dẫn thủ tục thuế suất nhập khẩu mặt hàng găng tay cao su

Hướng dẫn thủ tục, thuế suất nhập khẩu mặt hàng găng tay cao su
Găng tay cao su nhập khẩu. Ảnh: T.H

Găng tay cao su áp mã nào?

Cục Hải quan TPHCM cho biết, về mặt thủ tục, căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế, mặt hàng găng tay cao su mã HS 40151900 thuộc danh mục trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị Định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.

Căn cứ Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì mặt hàng găng tay cao su dùng trong gia dụng mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, hay danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện nên không cần xin giấy phép nhập khẩu của cơ quan chuyên ngành;

Điều 178, Luật Thương mại, quy định "Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao".

Về phân loại hàng hóa, căn cứ Điều 26 Luật Hải quan "Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu Việt Nam";

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu";

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ nội dung nhóm 40.15 "Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.”

Đồng thời tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 phân nhóm 4015.11, cho thấy: “Găng tay phẫu thuật là mặt hàng mỏng, chịu được giằng xé cao được chế tạo bằng cách nhúng, dùng cho các nhá phẫu thuật. Nhìn chung chúng được trình bày trong các đồ bao gói vô trùng.”

Căn cứ theo nội dung hướng dẫn phân loại nêu trên, mặt hàng găng tay cao su phù hợp thuộc nhóm 40,15, mã số tùy theo mục đích sử dụng, cụ thể: trường hợp xác định mặt hàng là găng tay cao su dùng trong phẫu thuật có mã số 4015.11.00; trường hợp xác định mặt hàng là găng tay cao su dùng cho mục đích khác có mã số 4015.19.00.

Để có cơ sở khai báo hải quan, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên, căn cứ hồ sơ, các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.

Áp dụng thuế suất nào?

Hướng dẫn các doanh nghiệp về thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng găng tay cao su nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM chỉ rõ: Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN, doanh nghiệp tham khảo Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, tham khảo Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean- Trung Quốc đoạn 2018-2022.

Trường hợp hàng hóa không đáp ứng điều kiện đê áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị định nêu trên thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định số 57/2020/ND-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.

Thuế suất thuế GTGT, căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định “...găng tay chuyên dùng cho y tế... ” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các mặt hàng không phải là găng tay y tế, tham khảo mức thuế suất theo Biểu thuế GTGT ban hành kèm Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-thu-tuc-thue-suat-nhap-khau-mat-hang-gang-tay-cao-su-138845.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF