Hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức vào Cục Hải quan An Giang

5346-img-9290
Công chức Hải quan thực hiện nghiệp vụ. Ảnh T.D

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3529/QĐ-TCHQ, ngày 29/12/2020 hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với ông Đinh Hoàng Quốc Đại tại Quyết định 2371/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2020.

Đồng thời, quyết định của Tổng cục Hải quan cũng hủy bỏ việc tuyển dụng công chức vào Cục Hải quan An Giang đối với ông Đinh Hoàng Quốc Đại tại Quyết định 2376/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2020.

Việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và việc tuyển dụng công chức là do ông Đinh Hoàng Quốc Đại sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không đúng quy định.

Ông Đinh Hoàng Quốc Đại có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan tới công việc được giao, Hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu Hải quan, giấy chứng minh Hải quan (nếu có) cho đơn vị quản lý.

Theo Quyết định 3529, Tổng cục Hải quan không thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ông Đinh Hoàng Quốc Đại trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.source https://haiquanonline.com.vn/huy-bo-ket-qua-trung-tuyen-cong-chuc-vao-cuc-hai-quan-an-giang-139432.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF