Khẩn trương khắc phục sự cố của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a

Khẩn trương khắc phục sự cố của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a
Thông báo của Tổng cục Hải quan về sự cố của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Tại thông báo vừa phát đi, cơ quan Hải quan mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp.

Đến nay, ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 190/225 thủ tục hành chính, chiếm 84,4% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

Trong đó, có 184 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet.

Triển khai tích hợp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tích hợp 72 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/khan-truong-khac-phuc-su-co-cua-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen-hq36a-138335.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF