Không có mã số thuế cá nhân sử dụng mã tạm 9999999999 998 để khai hải quan

CBCC Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội) thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
CBCC Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội) thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc khai báo hải quan của khách hàng cá nhân là người xuất khẩu, nhập khẩu không có mã số thuế.

Để hướng dẫn thực hiện, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất theo hướng: Căn cứ Phụ lục 1C – Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người sử dụng không có mã số thuế ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế hoặc trong thời gian chờ được cấp mã số thuế, người khai hải quan được phép sử dụng mã tạm "9999999999-998" để khai báo hải quan trên Hệ thống.source https://haiquanonline.com.vn/khong-co-ma-so-thue-ca-nhan-su-dung-ma-tam-9999999999-998-de-khai-hai-quan-139429.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF